stale zwiazki frazeologiczne

site
Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…

Temat: V-skojarzenia
= Isralicinałeb (niech żyją stałe związki frazeologiczne)
Źródło: kiedysbylozajebiscie.fora.pl/a/a,12.htmlTemat: Język - pytania i odpowiedzi
...W połączeniach wyrazów frazeologia rozróżnia związki luźne, łączliwe i stałe. Związki luźne cechują się tym, że ich składniki są wymienne i zachowują znaczenie dosłowne. Niektóre związki mają charakter łączliwy, ponieważ występują bardzo często w mowie codziennej i literaturze. Za związek taki uważamy połączenia takich wyrazów, które najczęściej występują razem i są skojarzone w naszej świadomości. Stałe związki frazeologiczne cechują się tym, że wyrazy wchodzące w ich skład są niewymienne. Drugą cechą stałych związków frazeologicznych jest to, ze poszczególne wyrazy tracą swoje znaczenie na rzecz całości, które ma znaczenia przenośne. 6. Morfem a wyraz, typy morfemów. Kategorie morfologiczne werbalne i imienne w powiązaniu z leksemami. Jednostką morfologii jest morfem (odpowiednik fonemu) lub morf (odpowiednik...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6520


Temat: [M] Parszywa Trzynastka [slash PG 13]
...i utrzymując z nimi kontakt, tym samym pośrednio dowodząc akcją. Tu podobny problem: (wiem, że to taka stylizacja i mowa pozornie zależna, ale nie jest to najlepszy zabieg w moim odczuciu): Już nie takie rzeczy się widziało i doświadczało, z niejednego pieca chleb jadło, nie w takich sytuacjach bywało. Kilka razy pogubiłaś się we frazeologii. Na to nie ma rady, musisz być nieufna sama wobec siebie i sprawdzać stałe związki frazeologiczne - bo im więcej razy przeczytasz własny tekst, tym naturalniej on dla Ciebie brzmi, a tymczasem: Jak go znam, to pcha się przed afisz – mruknął Pchać się na afisz, nie przed. „Parszywa Trzynastka” zawsze była czarnym koniem Sił Aurorskich i nie pomogło jej dosłownie nic. "czarny koń" to ktoś niedoceniany, zwłaszcza w sporcie - ktoś, na kogo się nie...
Źródło: forum.erynie.pl/viewtopic.php?t=1533


Temat: Pytania.... i odpowiedzi ;]
...środków artystycznych oraz nacechowania emocjonalnego; - Dążenie do jednoznaczności i precyzji; - Terminologia naukowa, symbole, wzory itp.; - Język jest jednoznaczny. Styl potoczny – mówiona, nieoficjalna i najswobodniejsza odmiana języka, służąca do porozumiewania się w codziennych sprawach. Wyróżniki: - Obecność słownictwa nacechowanego emocjonalnie (zdrobnienia, zgrubienia), ekspresywnie, - Stałe związki frazeologiczne, - Występowanie licznych zaimków – ten, tu, ktoś, gdzieś itp., - Liczne powtórzenia, - Swobodna składnia – zdania urywane, eliptyczne, wtrącone, równoważniki zdań, ograniczona liczba spójników, niemal nie występują zdania wielokrotnie złożone, - Częste występowanie środków językowych służących funkcji fatycznej (nawiązanie i podtrzymanie kontaktu) np. formy...
Źródło: az04.fora.pl/a/a,2.html


Temat: Kącik pomocy pisarskiej
...przeważnie współrzędnie złożonych, celowych powtórzeń wyrazów, wyrażeń lub zwrotów językowych jak również stosowanie elementów stylu potocznego dostarczających plastycznych i barwnych środków stylizacji w utworze. W celu ożywienia akcji oraz rozbudzenia zainteresowania nią używamy wyrazów określających stosunki czasowe, np.: nagle, niespodziewanie, błyskawicznie itp. Opowiadanie również ubarwiają stałe związki frazeologiczne typu: czerwony jak burak, krzyczeć w niebogłosy itp. W pisaniu opowiadania również należy zwrócić uwagę: na zasady interpunkcji, zastosowanie akapitu, dialog, monolog. Pisanie opowiadań umożliwia kształcenie i doskonalenie pięknego języka literackiego, rozwija wyobraźnie i fantazje. Forma ta umożliwia również rozwijanie własnej indywidualności twórczej w procesie doskonalenia...
Źródło: forum.erynie.pl/viewtopic.php?t=23


Temat:
...polskich. Omów na podstawie wybranych przysłów. Językowy obraz różnych narodów w przysłowiach polskich. Omów na podstawie wybranych przykładów. Cechy charakteru, stanu psychicznego, zachowań człowieka utrwalone w związkach frazeologicznych. Omów na podstawie zebranego materiału rzeczowego. Postaci, wydarzenia, miejsca historyczne w polskiej frazeologii. Omów na podstawie zebranego materiału rzeczowego. Stałe związki frazeologiczne w poezji lingwistycznej. Omów ich funkcje, innowacje, odwołując się do wybranych utworów. Formuły grzecznościowe w języku współczesnych Polaków różnych pokoleń. Omów na podstawie zebranego materiału rzeczowego. Gra językowa w sloganach reklamowych. Omów na podstawie zebranego materiału rzeczowego. Dowcip jako jeden z najważniejszych elementów tekstów reklamowych. Przedstaw...
Źródło: 1kdz.fora.pl/a/a,7.html


Temat: definicje
...artystycznych oraz nacechowania emocjonalnego; - Dążenie do jednoznaczności i precyzji; - Terminologia naukowa, symbole, wzory itp.; - Język jest jednoznaczny. Styl potoczny – mówiona, nieoficjalna i najswobodniejsza odmiana języka, służąca do porozumiewania się w codziennych sprawach. Wyróżniki: - Obecność słownictwa nacechowanego emocjonalnie (zdrobnienia, zgrubienia), ekspresywnie, - Stałe związki frazeologiczne, - Występowanie licznych zaimków – ten, tu, ktoś, gdzieś itp., - Liczne powtórzenia, - Swobodna składnia – zdania urywane, eliptyczne, wtrącone, równoważniki zdań, ograniczona liczba spójników, niemal nie występują zdania wielokrotnie złożone, - Częste występowanie środków językowych służących funkcji fatycznej (nawiązanie i podtrzymanie kontaktu) np. formy...
Źródło: slawistyka2007.fora.pl/a/a,129.htmlAll right reserved.
© Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…