strategia rozwoju oświaty

site
Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…

Temat: Strategia rozwoju oświaty w Piastowie
Chyba jednak widzimy to inaczej. Ja osobiście poza tym forum nie zetknąłem się nigdzie z informacją, że opracowywana jest jakaś strategia rozwoju oświaty w naszym mieście. A zatem mogę stwierdzić, że jako adresat bądź główny zainteresowany owym dokumentem zostałem pominięty.
Źródło: dyskusje.piastow.pl/viewtopic.php?t=1275Temat: Strategia rozwoju oświaty w Piastowie
to już tylko dwa cytaty żeby nie bylo że ja coś wymyslam Re: Strategia rozwoju oświaty w Piastowie przez maluch š Pn, 22 cze 2009, 17:40 Zainteresowani, ci, którzy być powinni - byli, dostali na piśmie zaproszenia. Rozwojem oświaty powinni zajmować się fachowcy: pedagodzy, nauczyciele, koordynatorzy ds. bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół, radni, burmistrz, a nie rodzice. Rodzice mają wychowywac dzieci, wspomagać szkołę w tym zakresie
Źródło: dyskusje.piastow.pl/viewtopic.php?t=1275


Temat: Tendencyjny przegląd twórczości Zarządu Powiatu Oleckiego
...Powiatu w dniu 11 kwietnia 2007r. (dostępnego na stronie starostwa), by przeczytać tam w puncie 7, co następuje: ">P R O T O K Ó Ł NR 13/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku odbytego 11 kwietnia 2007r. (...) Ad. 7 Na posiedzenie zarządu przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji. Wicestarosta przedstawiła informację dotyczącą „Wypracowania wniosków i propozycji do ulepszenia bazy placówek oświatowych do końca kadencji”. Strategia rozwoju oświaty w powiecie oleckim na lata 2007-2010. Poinformowała, że przedstawione w informacji propozycje rozwoju oświaty wyznaczają głównie cele i sposoby ich realizacji na lata 2007-2011. Polityka oświatowa powiatu oleckiego dotyczy usprawnienia i poprawy jakości działania placówek oświatowych, poprawy bazy kształcenia i innych obszarów funkcjonowania oświaty w powiecie oleckim. Ponadto powiedziała, że...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=18601All right reserved.
© Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…