straty z działalności gospodarczej

site
Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…

Temat: Zdrowotne
W przypadku działalności gospodarczej zakończonej stratą w danym roku podatkowym i przy braku innych źródeł dochodów podlegających opodatkowaniu, podatnik traci możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Strata z działalności gospodarczej oznacza bowiem brak podatku, od którego można by odliczyć zapłaconą składkę. Istnieje jednak możliwość odliczenia składki zdrowotnej w przypadku straty z działalności gospodarczej, jeżeli podatnik osiągnął w danym roku podatkowym dochód z innych źródeł, opodatkowany zgodnie z art. 27 ustawy (np. z najmu, ze stosunku pracy, z emerytury) lub zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=1803Temat: STRATY BILANSOWE A KAPITAŁ ZAPASOWY
...Jest on tworzony z dopłat wnoszonych przez wspólników spółki na podstawie podjętej uchwały. Pokrycie straty kapitałem zakładowym, zapasowym czy rezerwowym nie powoduje żadnych skutków podatkowych ani po stronie wspólników, ani w spółce. Podaję stronę, gdzie to zagadnienie jest dokładne opisane ze schematem księgowań: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 2007-04-20 nr kolejny 587 Rozliczenie straty z działalności gospodarczej http://www.gofin.pl/2,1529,81459.html oraz Ksiegowosc.infor.pl, gdzie też można przeczytać parę ciekawych wyjaśnień Jak ująć dopłaty na pokrycie strat bilansowych http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/59588,Jak-ujac-doplaty-na-pokrycie-strat-bilansowych.html Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=45042


Temat: spółka cywilna "etatowców"
...roku rozliczany jest na PIT-36, który zawiera odpowiednie rubryki do rozliczenia tych przychodów. Jeżeli wybierzecie podatek liniowy (19% i deklarację PIT-5L), to o ile mnie pamięć nie zawodzi (zajmowaliśmy się tym tematem po wprowadzeniu podatku liniowego), to należy oddzielnie rozliczyć się z etatu na PIT-37 i oddzielnie z działalności gospodarczej na PIT-37. Wspólnicy mogą dowolnie wybierać PIT-5 lub PIT-5L. 5. Nie ma możliwości pokrycia straty z działalności gospodarczej zyskami z etatu. Strata z działalności będzie rozliczana w następnych latach działalności gospodarczej, max. do 5 lat, przy czym odliczenie w jednym roku nie może być wyższe od 50% powstałej straty. 6. Umowa spółki cywilnej może zawierać postanowienie,że wspólnikom wypłaca się określoną kwotę miesięcznie na poczet uzyskanego zysku, lub też kwotę wynikającą z podziału bieżącego zysku...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14615


Temat: Apel do Premiera o ratowanie kolei w Polsce
...się masy ładunków przewożonych koleją należy uznać spadek zapotrzebowania na przewozy wywołany kryzysem gospodarczym, obniżanie się transportochłonności gospodarki oraz wzrost konkurencyjności prywatnego transportu samochodowego, korzystającego z taniej infrastruktury drogowej. PKP CARGO utrzymuje swoją pozycję rynkową kosztem stosowania bardzo niskich stawek przewozowych i ujemnego wyniku finansowego. Narastające straty z działalności gospodarczej są finansowane wzrostem zobowiązań wobec PKP Polskie Linie Kolejowe. Krajowi przewoźnicy prywatni dysponując bardziej elastyczną organizacją i efektywniej wykorzystując zasoby, lepiej radzą sobie w warunkach kryzysu, ale i ich działalność jest prowadzona na granicy opłacalności. Otoczenie kolei Przemysł obsługujący sektor transportu szynowego kreuje około 100 tysięcy miejsc pracy. W...
Źródło: ozzsok.pl/phpbb/viewtopic.php?t=24


Temat: Podatek z PIT37
Chyba PIT-36 i oczywiście możesz odliczyć nie wiecej niż 50% uzyskanej straty z działalności gospodarczej za 2003r,pozdr.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24871All right reserved.
© Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…