struktura zatrudnienia ludnosci

site
Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…

Temat: Belgia
...Flamandowie ( 60% populacjii), posługujący się językiem zbliżonym do holenderskiego, a część południową ( Hainaut, Namur, Luksemburg ) - Walonowie ( 39% ogółu ludności ), mówiący dialektem francuskim. Oba języki mają status urzędowy. Mimo znacznej unifikacji warunków życia istnieją duże różnice kulturowe między obiema populacjami, czego symbolicznym wyrazem jest przeprowadzona w 1936 r. "granica językowa". Struktura zatrudnienia ludności Belgii i zmiany zachodzące w niej ciągu ostatnich 20 lat wykazują cechy charakterystyczne państw wysoko rozwiniętych - stopniowy spadek zatrudnienia w poszczególnych gałęziach przemysłu ( głownie ciężkiego ) oraz znaczny wzrost handlu, bankowości i ubezpieczeniach, przy jednoczesnym stale niskim udziale w rolnicwie. Ponad 97% ludności mieszka w osiedlach o charakterze miejskim, w tym ponad 50% w...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2467Temat: Bunty chlopskie w l. 30 tych
...wspominając o COP-ie i Karwinie. A wszystko z tego powodu, że najliczniejsza ludność naszego kraju [rolnicy] w l. 30 tych, w zasadzie nie uzywali w większości pieniądza w normalnej ilości. Akurat budowa COP-u miała uzasadnienie (zarówno ekonomiczne, jak i militarne, oraz społeczne). To właśnie dzięki temu, iż w moim Kraśniku powstała Fabryka Amunicji Nr 2, mnóstwo ludzi znalazło pracę (m.inn. mój dziadek), stopniowo zaczęła zmieniać się struktura zatrudnienia ludności (coraz więcej chłopów znajdowało pracę w przemyśle, podnosząc zarówno swe kwalifikacje zawodowe, jak i poziom życia. W woj. lubelskiem (typowo rolniczym) wykwalifikowanych robotników przemysłowych (majstrów, ustawiczy, tokarzy, ślusarzy, itp.) było jak na lekarstwo ...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=11637All right reserved.
© Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…